Dance Home My First Gig: DJs from all over the globe telling the story of their first gig

My First Gig DJ/producer Paula Cazenave (Spain)

This interview was originally published in Dutch on DJMag.nl on December 15th 2016
If you would like to read the Dutch version, you can find it also on this page, below the English one.

 My first gig Paula Cazenave Marcelineke

‘I’m gonna do this’

Every DJ remembers it well: the first time playing in front of an audience – however big or small. Did they prepare their set or not, and how about those nerves? Often started out with vinyl, many as well took possession of the digital world and are still going strong. This week Marcelineke talked to one of the ruling ladies of techno, the Spanish DJ/producer Paula Cazenave. 

“I don´t know exactly where my first gig was, but I do remember the first time I was paid for playing – I guess that’s my first professional gig. This was at the Ice Palace in San Sebastian, Spain. I was nineteen or twenty. The venue was a little bit surrealistic; all Saturday long DJs were playing while the audience was ice-skating. I recall that I played mostly house and tech house tunes.”

Playlist

“Of course I was very nervous. At home I had selected some records, but I had not put together a complete track list, obviously. Up until this day I don’t like to know in advance in which order I will play my tracks.”

Skating people

“The crowd was extremely varied because they were all skating people: complete families with kids were present, but also youngsters and friends of mine who had come especially to support me.”

Married

“I have received inspiration and support from many people in my career. Some of my friends in the beginning really pushed me to start DJing. Aside from that several DJs supplied me with tips to get better. One of them was Asier aka A.Professor aka Ariz, who’s my husband these days. We met in 1999 during a training to become a sound technician and we became friends. His technique behind the decks was amazing and I used to go to his apartment to practice on the decks and listen to techno.”

In love

“Unfortunately Asier was not present at my gig at the Ice Palace; only friends heard me play. He did often attend my gigs in night clubs and of course I wanted to impress him on those occasions. I was totally in love with him and at that point he didn’t even know it yet, haha.”

High demands

“The gig at the Ice Palace went as most of my gigs in those days: I didn’t much like the result. I put pretty high demands on myself. The crowd enjoyed my set though. Of course I made some terrible mistakes. At that time my technique wasn’t very refined. So it was typical for me that not every track was mixed perfectly into the next one. But these were the 90’s, when another mentality ruled and we didn’t have the current amount of sources to learn from. We had to settle with practicing a lot at home.”

My First Gig Paula Cazenave 2000 marcelineke

Party mode

“From that first time I learned to control my nerves a little better. My second paid gig was in a night club and I enjoyed it much more than in the first because we all were in a party mode, you know?” (laughs)

Pagoa

“Leaving aside the first paid gig, I think my first important gig in front of a big audience was in Pagoa, a well-known big club near San Sebastian, where a lot of international techno-DJs used to play in these days, e.g. Oscar Mulero, James Ruskin, Surgeon and Marco Carola. The night before that gig I was very nervous. I was preparing all my vinyl and practiced a lot. I don’t think I slept well.”

‘I’m gonna do this’

“A few hours before I would step into the DJ-booth, I was still very anxious. Fortunately my friends were there to calm me down and support me. I put on my serious face and started playing – very concentrated, meanwhile thinking and repeating in my head: ‘I’m going to do this, I can’t make any mistakes now, I have to make this set perfect’. Looking back on it, I think the set was fine. Maybe I made a few little mistakes because I still was a little bit nervous, but nothing really terrible happened. Afterwards people came up and to me congratulated me. At that point I could let go and party the rest of the night with a satisfied feeling.”

“So these were my first steps on the path to become a professional DJ. Not very glamorous, but I was always doing what I love: playing music. Maybe that´s the reason why I am where I am today.”

Links:

www.paulacazenave.com
www.facebook.com/paulacazenave
www.twitter.com/paulacazenave
www.youtube.com/paulazenave
www.soundcloud.com/paulacazenave
www.instagram.com/paulacazenave

 

Upcoming gigs:

17 Dec 2016 – Family Club (Toledo, Spain)
31 Dec 2016 – Jimmy Jazz (Vitoria, Spain)
5 Jan 2017  – La Riviera (Madrid, Spain)

Most recent release:

Gaston Zani – Alemit (Paula Cazenave remix) Adeepted Records

Upcoming releases:

– Dj Link – Pure Groove (Paula Cazenave remix) Amigos recordings.
– Dkult & Twist3d – Sulphate (Paula Cazenave remix) Bunk3r records.

Dutch version below

‘Ik ga dit gewoon doen’ 

Elke dj weet het nog goed: de eerste keer draaien buiten de veiligheid van het eigen slaapkamertje en plots voor een publiek staan – hoe klein of groot dan ook. Wel of geen voorbereiding, en hoe zat het met de zenuwen? Vaak met vinyl begonnen, hebben tallozen zich door de jaren heen ook de digitale wereld eigen gemaakt en ‘are still going strong’. DJ Mag sprak deze week met een van de ruling ladies of techno Paula Cazenave. 

“Ik weet niet meer precies waar mijn eerste gig ooit was, maar ik herinner me nog goed de eerste keer dat ik betaald werd om te komen draaien – zeg maar mijn eerste professionele optreden. Dit was in de Ice Palace in het Spaanse San Sebastian. Ik was negentien of twintig. De locatie was ietwat surrealistisch: de hele zaterdagmiddag stonden dj’s te draaien terwijl het publiek over het ijs schaatste. Ik weet nog dat ik vooral house en techhouse tunes de revue heb laten passeren.”

Playlist

“Natuurlijk was ik bloednerveus. Thuis had ik van te voren platen uitgezocht, maar ik had geen complete playlist bedacht. Ik hou er niet van als ik vooraf al de volgorde van mijn platen weet. Dat geldt tot op de dag van vandaag.”

Schaatsende mensen

“Het publiek was enorm gevarieerd omdat het allemaal schaatsende mensen waren: hele gezinnen met kinderen waren van de partij, maar ook jongeren en vrienden die speciaal waren gekomen om me te steunen.”

Getrouwd

“Veel mensen hebben me in mijn carrière geïnspireerd en gesteund. Sommige vrienden hebben me in het begin echt gepusht om te gaan spelen. Daarnaast gaven diverse dj’s me tips om beter te gaan draaien. Een van hen was Asier aka A.Professor aka Ariz, met wie ik tegenwoordig ben getrouwd. Ik ontmoette hem in 1999 tijdens een opleiding tot geluidstechnicus en we raakten bevriend. Hij had een amazing techniek achter de draaitafels en ik ging geregeld naar zijn flat om zelf te oefenen met draaien en naar techno te luisteren.”

Verliefd

“Asier was helaas niet aanwezig bij de gig in de Ice Palace; daar waren alleen vrienden bij. Hij kwam wel vaak naar mijn optredens in nachtclubs en dan wilde ik natuurlijk wel indruk op hem maken. Ik was hartstikke verliefd op hem en hij wist het op dat moment nog niet eens!” (lacht)

Hoge eisen

“De gig in de Ice Palace verliep zoals de van mijn meeste optredens in die periode: ik was niet echt tevreden over het resultaat. Ik stel nogal hoge eisen aan mezelf. Het publiek heeft het echter naar z’n zin gehad. Natuurlijk heb ik enkele grote fouten gemaakt. In die tijd was mijn techniek nog niet echt verfijnd. Het was dus typisch iets voor mij om niet elke track perfect in te mixen. Dit was echter in de jaren negentig; toen heerste een andere mentaliteit en waren er niet zoveel bronnen waarvan je kon leren. Je moest het doen met elke dag thuis heel veel oefenen.”

Partymodus

“Ik heb van die eerste keer geleerd dat ik mijn zenuwen in bedwang moet houden. Mijn tweede betaalde gig was in een nachtclub en ik had veel meer plezier dan tijdens dat eerste optreden omdat we allemaal in een partymodus zaten, dat begrijp je wel.” (lacht)

Pagoa

“Los van die eerste betaalde gig vond mijn eerste belangrijke optreden voor een groot publiek plaats in Pagoa, een bekende club vlakbij San Sebastian, waar destijds veel internationale techno-dj’s optraden, onder anderen Oscar Mulero, James Ruskin, Surgeon en Marco Carola. De avond voorafgaand aan mijn gig was ik supernerveus. Ik bereidde al mijn vinyl voor en oefende me suf. Ik geloof niet dat ik die nacht goed heb geslapen.”

‘Ik ga dit gewoon doen’

“Enkele uren voor ik de dj-booth zou betreden, was ik nog steeds enorm zenuwachtig. Gelukkig waren mijn vrienden er om me te kalmeren en te steunen. Ik zette mijn serieuze gezicht op en begon te spelen – heel geconcentreerd, onderwijl in mijn hoofd herhalend: ‘Ik ga dit goed doen, ik kan nu geen fouten maken, deze set moet perfect zijn’. Uiteindelijk denk ik dat ik hier behoorlijk in ben geslaagd. Misschien maakte ik wat kleine foutjes omdat ik nog steeds nerveus was, maar grote missers kwamen niet voor. Achteraf kwamen mensen me zelfs feliciteren, zodat ik de rest van de avond met een tevreden gevoel zelf kon gaan feesten.”

“Dit waren dus mijn eerste stappen op het professionele dj-pad. Niet heel glamoureus maar ik was wel constant bezig met waar ik van hou: muziek draaien. Misschien is dat de reden waarom ik ben beland waar ik nu ben.”

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Powered by: Wordpress